Úhřetická Lhota

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 200 Rozloha: 322 ha
geografická poloha
Poloha: Úhřetická Lhota leží na jihozápad od okresního města Pardubice, vzdáleného 12 km, na hranici pardubického a chrudimského okresu. Obec je rozložena na mírné stráni na pravém břehu řeky Novohradky, která pod obcí ústí do řeky Chrudimky. Nachází se v nadmořské výšce 240 m na výměře 322 ha. Na severovýchod leží v rovině osada Háje, která má šest popisných čísel a náleží k obci. Podél náhonu Zmínka leží lužní les s výskytem vzácných rostlin.
   Historie: První písemná zpráva v obci je z r. 1340.
  Současnost: S obcí je pravidelné autobusové spojení. V současné době zde žije 200 obyvatel. Občanům a některým chalupářům slouží prodejna potravin a obecní úřad. Je zde postaven kulturní dům a několik nových rodinných domků.
  Po r. 1989 byla v obci provedena plynofikace a zapojeny telefonní přípojky.
Většina obyvatel za prací dojíždí, děti navštěvují školu v Dašicích.

Kontakt:  Jiří Kučera, starosta obce
OBEC ÚHŘETICKÁ LHOTA
P. HOSTOVICE U PARDUBIC
533 02 ÚHŘETICKÁ LHOTA
telefon: 466 950 268