Slepotice

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 426 Rozloha: 744 ha
geografická poloha
   Poloha: Obec Slepotice leží poblíž řeky Loučné na jihovýchodě okresu Pardubice.
   Historie: První písemná zpráva je z r. 1318 a pravděpodobným držitelem byl Vilém ze Slepotic.
   Pamětihodnosti: V polovině 14. století stál ve Slepoticích farní kostel Povýšení Svatého Kříže, do knoce 18. stol. byl dřevěný. V r. 1818 byl vystavěn zděný kostel. Na vnější straně kostela jsou pískovcové náhrobny rytířů ze Slepotic. Celková oprava kostela byla provedena v letech 1997-2000.
   Současnost: V letech 1971-1973 bylo vybudováno koupaliště, které slouží i okolním obcím.
   V letech 1973-1975 byl vybudován kulturní dům s velkým sálem.
  Plynofikace obce a rozšíření telekomunikační sítě byla provedena v r. 1993-1995 .
  V současné době má obec 426 obyvatel. Je zde mateřská škola pro 22 dětí.
  Správní území obce tvoří osady Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice a Jiřičko.
  Osada Bělešovice byla plynofikována v r. 2000.
  V obci poskytují služby soukromí podnikatelé: malíři pokojů, zámečníci, truhlář, tesař, oprava elektro, zedníci, výrobce zámkové dlažby, prodejna smíšeného zboží. Na půdě hospodaří MORAS a.s. a soukromí zemědělci.
Pro zvětšení obrázku klikněte zde
Klikněte zde pro zvětšení obrázku

Kontakt:  Marcela Šrámková, starostka obce
OBEC SLEPOTICE
530 02 PARDUBICE
telefon: 466950395