Rokytno

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 730 Rozloha: 1082 ha
geografická poloha
Poloha: Obec Rokytno leží 12 km od Pardubic v Pardubické kotlině. Obec je tvořena vícesídelními celky a jsou to: Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava, které mají celkem 730 obyvatel.
   Historie: Na katastru obce Rokytno probíhal intenzivní rozvoj již v pravěku. Jsou zde známy také pozůstatky historického osídlení. Významným nálezem je bronzová aquamanilla, pocházející ze 13. stol., která byla nalezena při rozvážení pahorku "Na kopci" v 19. stol. V současné době je uložena v pardubickém muzeu. Historický název obce je odvozen od rokytí, což je vrboví. První písemný záznam pochází z r. 1436, kdy císař Zikmund byl přijat za českého krále a dne 21. září předává Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní listinu na část majetku bývalého opatovického kláštera. V seznamu je uvedena také ves Rokytno.
   Historické počátky obce Bohumileč nejsou přesně známy. Místní název vznikl složením slov Bohu - milý (Bohomilice - Bohumileč). Na počátku 15. stol. obec patřila k opatovickému klášteru a byla s ním připojena k pardubickému panství. Obcí procházela formanská komunikace a vybíralo se zde clo.
   Osada Zástava vznikla v období reforem Josefa II. na místě obydlí stejnojmenného rolníka.
Osada Drahoš byla založena za vlády císaře Josefa II. a od května 1782 postupně osídlována německými rolníky z Kladska a Dolního Slezska. Jméno Drahoš Bylo původně osobní jméno vzniklé jako zkratka Drahoslav. Na starých mapách se vyskytuje německé jméno pro Derahoš, a to Maindorf. K základnímu osídelní Drahoše došlo v počtu dvanácti rodin během dvou let.
   Pamětihodnosti: Střediskem kultury a vzdělanosti je místní základní škola, která oslavila v r. 1994 200 let od svého založení. V průběhu staletí prošla různými změnami a přestavbami. Do současné podoby byla přestavěna v r. 1996.
   Chráněné území: Po pravé straně silnice z Rokytna do Býště se rozkládá chráněné území "písečné přesypy u Rokytna" o rozloze 7,19 ha. Je to lokalita přírodních útvarů porostlých borovým lesem a sestává se ze 14 vln různých tvarů a velikostí. Vzhledem k bohatství přesypových tvarů soustředěných na poměrně malé ploše je rokytenské chráněné území označováno za nejvýznamnější lokalitu navátých písků ve východním Polabí.

Kontakt:  Josef Kubizňák, starosta obce
OBEC ROKYTNO
PSČ 533 04, pošta Sezemice
telefon: 466 989 128