Lány u Dašic

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 131 Rozloha: 358 ha
geografická poloha
  Poloha: Lány u Dašic se nachází jihovýchodně od Pardubic. V těsné blízkosti obce protéká řeka Loučná.
  Historie: Lány náležely řádu cisterciánů, po prodeji Vilému z Pernštejna až do 15. stol. je zde uváděna tvrz. Ze 16. stol. pocházejí zmínky o tvrzišti - Komornictvo. Do r. 1833 byla obec samostatná. V tomto roce byly Lány přiděleny ke Kolodějům, Veské, Kladině a Časům. Samostatnost opět získávají r. 1873, trvá až do 70. let dvacátého stol., kdy byla obec přidělena k Dašicím.
   Roku 1990 se v místním referendu opět osamostatnily.
  Pamětihodnosti: Mezi zajímavosti obce patří pseudorománský křížek z r. 1895, dále se na katastru obce nachází pohřebiště z doby halštatské, zv. slezskoplatěnická kultura a lesní převis s výskytem vzácných travin.
  Současnost: Lány u Dašic mají vybudovány veškeré inženýrské sítě. Mezi větší podnikatele patří autoopravna firmy Kvarta s.r.o. a ing. Hájek, soukromý zemědělec - pěstování zeleniny.
  Přírodní památky: Přesyp u Malolánského v lese západně od obce Veská - Toto zvláště chráněné území je zajímavé především geologicky. Jde o zalesněné písečné duny. Z botanického hlediska je zajímavé výskytem ostřice Reichenbaumovy (Carex pseudobrizoides).

Kontakt:  Václav Malinský, starosta obce
OBEC LÁNY U DAŠIC
P. DAŠICE V ČECHÁCH
533 03 LÁNY U DAŠIC
telefon: 466951492