Kostěnice

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 510 Rozloha: 576 ha
geografická poloha
Poloha: Obec Kostěnice leží asi 15 km jihozápadně od Holic a 11 km od Pardubic po obou stranách rušné silnice z Dašic do Hrochova Týnce.
   Historie: První písemná zpráva se zachobvala z r. 1398. Vznik názvu Kostěnice se vyvozuje od slova kostěnice, které se významem rovná slovu kostnice, což znamenalo pravěké pohřebiště. Jiná varianta vzniku názvu obce se dochovala v obecní kronice. Lze ji odvozovat ze slova host, německy Gast. Další možnost vzniku původního názvu je odvození od osobního jména Kosta, ale to jsou pouze dohady.
   Pamětihodnosti: Uprostřed vesnice se nachází kaple Matky Boží z r. 1909, kterou 29. září 1991 znovuvysvětil královéhradecký biskup ThDr. Karel Otčenášek. Vedle kapličky byl postaven pomník padlým spoluobčanům v 1. světové válce, který byl odhalen v r. 1937. Při slavnosti byly vysázeny tři památné lípy, které tam stojí dodnes.
  Současnost: Obcí vede hlavní železniční trať Praha - Česká Třebová, která byla postavena v r. 1845. V r. 1991 byla zahájena výstavba vodovodu, který byl úspěšně dokončen v r. 1994. Na tuto akci navázala v dalším volebním období plynofikace obce a pro bezpečnost obyvatel byly po vesnici vystavěny chodníky.

   Na kulturních, společenských a sportovních akcích ve vesnici se úspěšně podílejí: Český svaz žen, Sbor pro občanské záležitosti, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, myslivecké sdružení a SDH Koštěnice. K největším a nejvýznamnějším firmám v obci patří Tiskárna Urbánek a Alba-recyklace odpadů.
   V současné době žije v Kostěnicích 510 obyvatel. Občanům slouží prodejna Jednoty, pohostinství, obecní úřad, kulturní dům, místní lidová knihovna, mateřská škola a sportovní hřiště.

Kontakt:  Václav Pulkrábek, starosta obce
OBEC KOSTĚNICE
P. DAŠICE V ČECHÁCH
533 03 KOSTĚNICE
telefon: 466951475
e-mail: kostenice@volny.cz