Dašice

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 1793 Rozloha: 1772 ha
geografická poloha
Historie: Mezi historická města a obce východních Čech patří i Dašice. Jméno pochází od zakladatele Daše nebo Daška či od jeho čeledi, nazývané Dašicí. Dašice vznikly přibližně v r. 1318 kolem vodní tvrze. Jednou z nejvýznamnějších památek je barokní farní chrám Narození P. Marie z r. 1548. Centrem města je velké, čtyřstranné, lehce lichoběžníkové náměstí s křížem z r. 1782 a sochou sv. J. Nepomuckého z r. 1739. Nedaleko radnice postavené r. 1855 stávaly u kašny váhy s košem a máchadlo pro nepoctivé pekaře, pranýř s kruhem pro nevěstky a zloděje a kláda pro neposlušné a výtržníky. V okolí Dašic bývaly četné rybníky, jež byly za císaře Josefa II. zrušeny a pozemky dány r. 1784 vystěhovalcům německým a slezským. Tak vznikly nové osady Moravánky, Velkolánské a Malolánské. K dašické farnosti náležely osady Komárov, Lány, Zminný, Žižín, Kostěnice, Hostovice, Mětice a Práchovice. Dnes k městu Dašice patří už jen Práchovice a Zminný. Obec Zminný byla osídlena již v pradávné minulosti. Půdorys obce, který se v zásadě dochoval dodnes, se utvářel v průběhu 19. a 20. stol.
   Pamětihodnosti: Dašice se mohou pochlubit i téměř 120-ti letou tradicí veřejného knihovnictví. V r. 1882 byla tehdejším spolkem "Hálek" založena v Dašicích první veřejná knihovna, která má v současnosti cca 15 500 knih, přes 700 různých brožur, je zde k dispozici 22 titulů časopisů a počet výpůjček dosahuje ročně přes 15 000. Velmi zajímavou historickou památkou je novorenesanční objekt vodního mlýna, ve kterém již 70 let téměř bez přerušení pracují dvě ležaté Kaplanovy turbíny.
   Současnost: Největší dílo, které se v Dašicích uskutečnilo, byla komplexní rekonstrukce náměstí podle projektu ing. architekta J. Navrátila. Celá rekonstrukce trvala 14 měsíců. Náměstí bylo slavnostně otevřeno v září r. 1997.
   V Dašicích vyrábějí mražené výrobky jedny z největších mrazíren ve střední Evropě, Mrazírny Dašice.
Kontakt:  Ladislav Racek, starosta města
MĚSTSKÝ ÚŘAD DAŠICE
KOMENSKÉHO 25
533 03 DAŠICE V ČECHÁCH
telefon: 466 951 062