Choteč

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 272 Rozloha: 416 ha
geografická poloha
Poloha: Choteč je vzdálena asi 10 km severovýchodně od Pardubic.
   Historie: První písemné zmínky sahají do devadesátých let 14. stol. První zpráva z r. 1394 uvádí, že prodal Čeněk z Chodče část svého majetku sezemickému klášteru a v r. 1407 učinili totéž i Martin z Chodče. Po zániku kláštera (1421) připadla část obce Diviši Bořkovi z Miletína. Na konci 15. stol. se stala součástí panství Pernštejnů. Jiná část obce měnila majitele a r. 1551 tento díl prodal markvart slepotický se sousedními Časy Pernštejnům a tím byla obec spojena v jedno panství. Původ jména obce je udáván podobou osobního jména Chodec. Lidově Choč je staženina. Na konci 16. stl. zde bylo 16 usedlostí.
   Pamětihodnosti: Do současné doby se zachovala dřevěná zvonice v centru obce krytá šindelem, mramorový křížek na pískovcovém soklu a pískovcový kříž z r. 1849.

  Současnost: Obec, která je od nepaměti každoročně domovem čápa bílého, náleží územně do povodí Labe. V současné době má 272 obyvatel. Má velmi dobrou dopravní obslužnost, 15 autobusových spojů denně v obou směrech Pardubice - Holice a dále. Jaká je současná vybavenost obce, posuďte sami. Místní rozhlas, moderní osvětlení, rozvod pitné vody téměř do každé domácnosti je samozřejmostí již 14 let a plynu 5 let. Je zde soukromá prodejna potravin a velmi pěkné rekonstruované pohostinství se sálem. V opravené budově bývalého kulturního domu najdete úřadovnu OÚ, místní knihovnu, mandl a společenskou místnost. Bývalá škola, pěkně upravená, slouží soukromé firmě k podnikání. V obci roste zájem o výstavbu rodinných domů. Pracovních příležitostí je v obci minimálně. Soukromá zemědělská farma zaměstnává pouze několik pracovníků a taktéž společnost Kredos Dolní Ředice, 85% obyvatel za prací dojíždí. Toto číslo nezmenší ani několik zde soukromě podnikajících v oblasti dřevovýroby, zámečnictví, kamenictví a pod.
   V r. 1998 oslavil 100 let od založení Sbor dobrovolných hasičů a dobře si vede i Myslivecké sdružení.

Kontakt:  Vladimír Pražan, starosta obce
OBEC CHOTEČ
P. SEZEMICE
533 04 CHOTEČ
telefon: 466930398
e-mail: chotec@volny.cz