Časy

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 174 Rozloha: 258 ha
geografická poloha
   Poloha: Časy leží poněkud stranou od silnice z Pardubic do Holic, pár kilometrů za Sezemicemi.
   Historie: První zpráva je ze začátku 16. stol., přesněji řečeno, určitě alespoň jejich část náležela k majetku někdejšího ženského cisterciáckého kláštera v Sezemicích. Název obce Časy je odvozen od osobního jména Čas a znamenal vesnici lidí Časových.
   Pamětihodnosti: Památnou součástí Časů je návesní kříž a zvonička z pol. 18. stol.
   Současnost: Obec se po volbách v r. 1990 opět osamostatnila a má zase vlastní obecní úřad a zastupitelstvo.
Od té doby ožilo zvelebování obce. Roku 1991 se začal budovat vodovodní řad, v r. 1993 byla zahájena stavba plynovodu a již koncem tohoto roku mohla řada občanů používat v domácnosti zemní plyn. V r. 1995 proběhla stavba chodníků, opravil se památný návesní kříž a pomník padlých v 1. světové válce, upravují se veřejná prostranství.

Pro zvětšení obrázku klikněte zde
Klikněte zde pro zvětšení obrázku

Kontakt:  Zdeněk Seidl, starosta obce
OBEC ČASY
P. DOLNÍ ŘEDICE
533 75 ČASY
telefon: 466 930 386
e-mail: casy@volny.cz