Sdružení obcí Loučná bylo založeno dne 30.11.1999 a sdružuje město Sezemice, obce Spojil, Rokytno, Choteč, Časy, Lány u Dašic, Dašice, Kostěnice, Slepotice a Úhřetickou Lhotu.
 Za pomoci mezinárodních dotací může zajistit informační propojení všech členů tohoto sdružení. Společně připravují obce strategii regionu co se týká bezpečnosti, údržby komunikací, dopravy a dalších společných oblastí rozvoje.
 Sídlo sdružení je v Sezemicích, Husovo nám. čp. 48.

Orgány sdružení:
  Valná hromada
     Rada:
       František Matúšů, předseda
       Jan Křivka, místopředseda
       Ladislav Racek, člen rady
     Revizní komise:
       Josef Kubizňák, předseda komise
       Marcela Šrámková, členka komise
       Zdeněk Seidl, člen komise

Charakteristika:
Většina obcí Mikroregionu Loučná je plynofikována a má zaveden vodovod. Město Sezemice a obec Spojil mají kanalizační síť.
  Většina produktivního obyvatelstva je zaměstnána v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, školství, apod.
  V Sezemicích a Dašicích se nachází základní devítileté školy, do nichž dochazejí děti z okolních obcí.
  Ve většině obcí je bohatý společenský a kulturní život a funguje zde řada spolků a sdružení, např. myslivci, rybáři, zahrádkáři, sdružení hasičů, apod.