Společné investiční akce Mikroregionu Loučná

   Integrovaný informační systém členských obcí Mikroregionu Loučná - Jednou z prvních společných investičních akcí Mikroregionu Loučná bylo vybavení obcí počítači a připojením k Internetu.

   Pro další strategii rozvoje Mikroregionu byla vypracována Univerzitou Pardubice analýza "Koncepce rozvoje Sdružení obcí Loučná". Statistické údaje z této analýzy byly použity na těchto strankach.